Građevisnki radovi

Nudimo građevinske radove svih vrsta.

– zidanje-šalovanje
-armiranje
– betoniranje
– fasade
– krovišta
– žbukanje
– adaptacije
– glazure
– gradnja objekata